I WILL CRUSH YOU AND GO TO HELL (2017), Fabio Soares – Meredith

BEZDECH (2014), Andrzej Bart – Eli

CHRONIQUE D’UNE VIE (2014), Alexandre Zarka

BIEGNIJ, CHŁOPCZE BIEGNIJ (2014), Pepe Danquart – Magda Jańczyk

COMMUNICARE (2013), Loïc Lasne – Sylvie

ŚLADAMI MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE (2011), Krzysztof Rogulski – Maria Skłodowska-Curie

CELLES QUI AIMAIENT RICHARD WAGNER (2011) – Cosima Von Bülow